Historischnieuwsblad.nl is vernieuwd

Met trots presenteren we het nieuwe ontwerp van historischnieuwsblad.nl. U vindt nog steeds scherpzinnige geschiedenisverhalen en achtergronden bij het nieuws, maar ook dossiers vol artikelen, interviews, boekrecensies en meer. Bovendien kunt u nu nog makkelijker door de site navigeren.

Zo vindt u in onze dossiers gebundelde verhalen over verschillende geschiedenisonderwerpen. Lees bijvoorbeeld alles over Rusland, de Koude Oorlog of pandemieën. Ook is het voortaan gemakkelijker om ons archief te doorzoeken, met toegang tot meer dan 5000 berichten.

Als abonnee kunt eenvoudig uw account aanmaken met uw bestaande emailadres en een wachtwoord naar keuze. Net als op onze oude site heeft u toegang tot alle artikelen zolang uw actieve abonnement loopt. Ook kunt u een leeslijst aanmaken om artikelen later (nog eens) te lezen.

Bekijk hier het vernieuwde historischnieuwsblad.nl 

Afbeelding voor Historischnieuwsblad.nl is vernieuwd